Μήνας October 2009

Oracle Application Testing Suite 9.0

Το τελευταίο καιρό η Oracle παρουσιάζεται ιδιαίτερα κινητική στο μέτωπο της διαχείρισης εφαρμογών σε όλο το κύκλο ζωής τους. Βασισμένη στην πλατφόρμα του Enterprise Manager, η Oracle πλέον καλύπτει όλα τα στάδια δημιουργίας και διατήρησης των εφαρμογών κάνοντας την συνολική…