Μήνας December 2010

Oracle VM VirtualBox 4.0 Now Available

Τηρώντας την δέσμευση της για την υποστήριξη του ανοιχτού λογισμικού, η Oracle κυκλοφόρησε την νέα έκδοση του Oracle VM VirtualBox 4.0, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο το δημοφιλές, ανοιχτού λογισμικού, ανεξάρτητο πλατφόρμας λογισμικό εικονικοποίησης (virtualization software). “Το Oracle VM VirtualBox 4.0 είναι…