Μήνας September 2011

VoIP Options

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά Αμερικής. While everybody has recently heard of the news that Microsoft bought Skype in a $8.5 billion deal, and Voice over IP telephony has gained once more some publicity, nobody knows of…