Μήνας June 2013

Oracle® Database 12c is Now Available

Η Oracle Database 12c έφτασε, πλήρης με περισσότερα απο 500 νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις. Launch Webcast: Plug into the Cloud with Oracle Database 12c Η Oracle Database 12c εισάγει όμως και την νέα multitenant (πολλαπλών ενοίκων) αρχιτεκτονική η οποία στοχεύει στην απλοποίηση της ανάπτυξη και…